Czarnogóra otworzyła granice w 2022.
Czarnogóra otworzyła granice w 2022.

Czarnogóra otwiera granice od 11 marca! O wszelkich zmianach będziemy na bieżąco, artykuł jest aktualizowany o każdą nową oficjalną informację.

Aktualizacja 10 marca 2022

Wjazd bez paszportów cowidowych i testów w 2022 roku

Tak jak w poprzednich latach (w czasie pandemii) czarnogórski rząd otwiera granice bez testów i paszportów cowidowych. Cieszymy się, że sytuacja epidemiologiczna w kraju pozwoliła na takie decyzje sporo przed sezonem. To zdecydowanie pozwala bardziej na zaplanowanie urlopu.

Gdzie sprawdzać aktualne obostrzenia

Trzymamy rękę na pulsie i stale aktualizujemy zasady wjazdowe. Wszystko na bieżąco aktualizowane możecie znaleźć w artykule o obostrzeniach tutaj.


Aktualizacja 2021 rok

Czarnogóra otwiera granice dla krajów UE bez testów – 5 czerwca 2021

Najnowsza aktualizacja, która ucieszy wszystkich turystów. W najnowszej aktualizacji czytamy, że Czarnogóra otworzyła granice dla obywateli UE i Izraela. Wcześniej bez testów mogli wjeżdżać obywatele i rezydenci krajów sąsiednich: Albania, Serbia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Macedonia Północna oraz obywatele Rosji, Ukrainy i Białorusi (zmienione po kontrowersyjnej sytuacji z zatrzymaniem samolotu Ryanaira – zostały nałożone sankcję).

od 5 czerwca m.in. obywatele UE mogą przekraczać granice Czarnogóry BEZ TESTÓW

W języku czarnogórskim możesz przeczytać tutaj. ZRÓDŁO: www.covidodgovor.me

W języku angielskim możesz przeczytać tutaj. ZRÓDŁO: www.gov.me

Urlop 2021 w Czarnogórze bez testów
Urlop 2021 w Czarnogórze bez testów

Aktualizacja 2020 rok

Wjazd do Czarnogóry przez kraje spoza UE

Jeżeli osoba wjeżdżająca do Czarnogóry ma dowód (np. pieczęć w paszporcie), że spędziła czas (nocowała) co najmniej 15 dni do dnia wjazdu do Czarnogóry w jednym z krajów z „żółtej listy” w takim przypadku jest traktowana na takich samych warunkach jak rezydenci krajów „żółtej listy” i wymagany jest test.

Obowiązek posiadania testu NIE dotyczy dzieci do lat pięciu.

UWAGA: Nie jest wymagany test jak w krajach „żółtej listy” obywał się tylko tranzyt.

Mieszkańcy krajów Unii Europejskiej mogą wjechać do Czarnogóry przez kraje, które nie są państwami członkowskimi UE, ale wyłącznie, jeśli wykorzystują te kraje tylko jako kraje tranzytowe. O czym świadczy wówczas kontrola wjazdu / wyjazdu z tych krajów.

Źródło: Vlada Crne gore

UWAGA: Przy wjeździe brany pod uwagę jest kraj, którego osoba jest mieszkańcem, a nie kraj, którego dana osoba jest obywatelem (jeśli nie jest to ten sam kraj). Na przykład: obywatel kraju znajdującego się na liście z wymaganym testem (żółta lista) lub z zakazem wjazdu (lista czerwona) może wjechać bez ograniczeń, jeżeli mieszka w kraju na liście zielonej – jeżeli udokumentuje swoją rezydencję w tym kraju – może to być dowód osobisty, karta rezydencji lub poświadczenie z urzędu gminu przetłumaczony na język serbski.

Tranzyt przez Czarnogórę

Wjazd z Albanii, Bośni i Serbii do Czarnogóry, po pobycie tam – jest możliwy tranzytem – czyli jest możliwy tylko przejazd z ograniczeniem czasowym. Pamiętaj, że tranzyt to przejazd bez zatrzymywania się! Informacja ze straży granicznej. Na przejazd Czarnogóry mamy max. 5 godzin. Ten przepis nie obowiązuje wjazdu z Chorwacji.

ŹRÓDŁO: Vlada Crne Gore

od 30 czerwca Czarnogóra otworzyła granice dla krajów UE

Aktualizacja z 27 czerwca 2020 roku

Instytut Zdrowia w sobotę ok. godz. 19.00 podał aktualizację listy krajów, których obywatele i rezydenci mogą wjeżdżać do Czarnogóry. W komunikacie czytamy, że lista obowiązuje do 5 lipca. Jest podzielona na 2 części, w pierwszej wypisane są kraje, które mogą przekroczyć granice bez ograniczeń, druga w której wymagany jest negatywny wynik testu na Covid-19 PCR LUB ELISA. Polska jest nadal w grupie krajów, z wymaganym testem. Test nie może być starszy niż 72 godziny.

Kraje, z których wymagany jest negatywny wynik TESTU PCR lub ELISA na COVID-19
Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Turcja, Izrael, Polska, Rumunia, Włochy, Ukraina

Link do strony z oficjalną listą: Tutaj

Aktualizacja z 19 czerwca 2020 roku

Poniżej informacje z najnowszego posiedzenia krajowego organu koordynujący ds. chorób zakaźnych. ŹRÓDŁO: Vlada Crne Gore.

Na wniosek Instytutu Zdrowia Publicznego przyjęto zestaw kryteriów w celu zwiększenia dostępności, otwarcia granic i umożliwienia swobodnego ruchu międzynarodowego za pomocą środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Nowe podejście opiera się na zasadach:

 1. Niedyskryminacja – decyzja jest podejmowana na podstawie miejsca zamieszkania danej osoby, a nie jej obywatelstwa.
 2. Elastyczność – decyzja jest podejmowana na podstawie sytuacji epidemiologicznej.
 3. Wspólne i skoordynowane podejście – Czarnogóra, jako lider integracji europejskiej, wdraża środki w zakresie komunikacji i wymiany danych epidemiologicznych z krajami Unii Europejskiej i innymi krajami kandydującymi.

Zgodnie z przyjętymi zasadami utworzono trzy listy krajów w zależności od: liczby aktywnych i nowych przypadków zakażenia koronawirusem, tendencji wzrostowej liczby zarażonych i ogólnej reakcji kraju na pandemię. Biorąc pod uwagę dostępne informacje na temat takich aspektów, jak możliwości testowania, monitorowania, kontrolowania rozprzestrzeniania oraz leczenia i raportowania.

Kategorie krajów i kolor oznaczenia na mapie.

 1. Wjazd bez ograniczeń – kolor zielony.
 2. Wjazd z negatywnym testem – kolor żółty.
 3. Zakaz całkowitego wjazdu – kolor czerwony.

Czarnogóra otwiera granice dla Polaków z negatywnym testem

Kraje, których mieszkańcy mogą wjechać do Czarnogóry z negatywnym wynikiem testu PCR na akredytowanych laboratoriach SARS-CoV-2, nie starszych niż 48 godzin to: Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Turcja, Izrael, Polska, Rumunia, Włochy i Ukraina.

Krajowy organ koordynujący ds. Chorób zakaźnych w Czarnogórze
Mapa krajów z podziałem na warunki wjazdu do Czarnogóry. (zielony-bez ograniczeń, żółty-z negatywnym testem, czerwony-całkowity zakaz).

Tranzyt przez Czarnogórę – nie jest wymagany test

Kwestię tranzytowego przejazdu przez Czarnogórę doprecyzowała Ambasada RP w Podgoricy w komunikacie:

’Obywatele RP, którzy chcą przejechać tranzytem przez Czarnogórę, nie są zobowiązani do przedstawiania wyników testu. Przejazd musi się jednak odbyć bez postojów i opuszczania pojazdu.’

Loty czarterowe

Częścią nowej polityki otwarcia Czarnogóry jest dzisiejsza decyzja o umożliwieniu przyjazdu turystów z bezpiecznych epidemiologicznie części niektórych krajów (zasada regionalizacji) lotami czarterowymi po uprzedniej komunikacji organizatorów wycieczek z naszymi właściwymi organami i dwustronnej umowy na poziomie właściwych instytucji opieki zdrowotnej.

Zniesiono ograniczenie liczby pasażerów samolotów lotnictwa ogólnego, którzy mogą wlecieć do Czarnogóry.

Specjalne warunki wjazdu

Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, Instytut Zdrowia Publicznego zaproponował i zaakceptował, wyłączenie z podanych kryteriów niektórych kategorii osób. Których obecność jest niezbędna do normalnego funkcjonowania ważnych usług i pracowników, którzy mają wyraźny interes gospodarczy. Specjalne warunki wjazdu i przemieszczania się przez Czarnogórę zostaną określone dla:

 1. Pracownicy służby zdrowia, badaczy i naukowcy.
 2. Osoby, które wykonują lub zapewniają transport pasażerów i towarów.
 3. Dyplomaci, personel organizacji międzynarodowych, personel wojskowy i pracownicy pomocy humanitarnej podczas wykonywania swoich funkcji.
 4. Niektóre kategorie pasażerów w tranzycie.
 5. Osoby potrzebujące ochrony międzynarodowej lub przybywające do Czarnogóry z innych powodów humanitarnych.

Przypominamy, że Czarnogóra nie jest w UE i strefie Schengen – 1 lipca jest planowanie otwarcia zewnętrznych granic UE.

Aktualizacja z 6 czerwca 2020 roku

Raz w tygodniu podawana jest aktualizacja listy krajów, których obywatele i rezydenci mogą bez problemów przekroczyć granice Czarnogóry. Oświadczenie wydawane w piątek w życie wchodzi w poniedziałek. Z ostatniej aktualizacji nadal nie ma Polski na liście. Sytuację Polaków mieszkających zagranicą wyjaśnia Polska Ambasada w Podgoricy:

Co się tyczy zakazu wjazdu dla obywateli RP, to sprawa wygląda następująco – na terytorium Czarnogóry mogą od dziś wjeżdżać bez ograniczeń obywatele i rezydenci krajów z listy Instytutu Zdrowia Publicznego. Rezydent to osoba, która ma uregulowany pobyt w danym kraju i na tę okoliczność wydaną kartę pobytu (która wygląda jak ID). Jeśli Polak zamieszkuje np. Niemcy i legitymuje się niemieckim dokumentem tożsamości stwierdzającym, że jest rezydentem Niemiec, to wg obowiązujących przepisów może wjechać do Czarnogóry. Tablice rejestracyjne pojazdu nie mają nic do rzeczy. Policja Graniczna nie patrzy kto skąd przyjechał, ale jakim dokumentem się wylegitymuje na granicy.

Link do strony z oficjalną listą: Tutaj

Aktualizacja z 28 maja 2020 roku

W czwartek 28 maja 2020 roku ok. 22.00 pojawiła się nowa informacja na rządowej stronie Vlada Crne Gore. Przyjęte kryterium jakim jest maksymalny współczynnik aktywnych zachorowań 25/100 tys. mieszkańców osiągnęło więcej państw niż wyznaczono w pierwszej poniedziałkowej konferencji (25.05.2020). Z listy została zniesiona Polska, mając współczynnik aktywnych zakażeń 29/100 tys. mieszkańców.

Czarnogóra otwiera granice.
Czarnogóra otwiera granice.

Aktualizacja z 25 maja 2020 roku

Czarnogóra otwiera granice bez testów i kwarantanny

Instytut Zdrowia Publicznego ogłosił, że 24 maja wyzdrowiała ostatnia osoba i od 4 maja nie ma nowych zakażeń. Kolejnym krokiem była konferencja 25 maja, na której premier Duško Marković ogłosił, że z początkiem czerwca Czarnogóra otwiera granice dla wybranych państw.

Na początku czerwca Czarnogóra otworzy swoje granice z krajami, które spełniają odpowiednie kryteria epidemiologiczne Instytutu Zdrowia Publicznego. Pierwszymi krajami, z którymi otworzymy granice, są: Chorwacja, Słowenia, Austria, Niemcy, Polska, Czechy, Węgry, Albania, Grecja.

premier Czarnogóry Duško Marković

Kraje zostały wybrane na podstawie kryterium jakim jest: 25 aktywnych zakażeń na 100 tys. mieszkańców. Lista państw jest otwarta i będzie poszerzona o państwa, w których sytuacja będzie się poprawiać. Obywatele wymienionych krajów nie muszą poddawać się po przyjeździe kwarantannie i testom na obecność wirusa.

1 czerwca Czarnogóra otwiera granice
Kraje wymienione w oświadczeniu 25.05.020

Jak teraz można dojechać do Czarnogóry

Czarnogóra otwiera granice 1 czerwca, tak jak wiele innych krajów europejskich. Stopniowo znoszone są wszelkie obostrzenia tam gdzie epidemia jest już opanowana i jest coraz mniej aktywnych zakażeń. W Polsce nadal międzynarodowy ruch powietrzny jest wstrzymany do 6 czerwca, dlatego w grę wchodzi dojazd drogą lądową.

Granice otwarte między Niemcami, Austrią i Słowenią ułatwiły dojazd samochodem nad Adriatyk, od 15 maja Chorwacja gości już pierwszych turystów. Na tę chwilę dojazd z Polski samochodem jest możliwy tylko w tej konfiguracji. Po deklaracjach czeskiego rządu, należy się jednak spodziewać, że niedługo również i Czechy dołącza do krajów z otwartymi granicami.

Aktualnie ww. granice są już otwarte i umożliwiają bezproblemowy dojazd do Chorwacji. Przejazd przez granice nie jest całkowicie swobodny, są kontrole, na których straż graniczna pyta dokąd jedziemy. Jadąc do Chorwacji trzeba mieć przy sobie potwierdzenie rezerwacji. Jak już Czarnogóra otworzy granice 1 czerwca, przejazd będzie wyglądał następująco:

 • Niemcy – nie ma problemów na granicach
 • Austria – nie ma problemów na granicach
 • Słowenia – możliwy przejazd tranzytowy 24 h
 • Chorwacja – możliwy przejazd tranzytowy 24 h / lub z noclegiem, wtedy trzeba mieć potwierdzenie opłaconej rezerwacji. AKTUALIZACJA: Od 28 maja całkowite otwarcie granice do Polaków, bez potwierdzenie celu przyjazdu i opłaconej rezerwacji. Na granicy trzeba przekazać informacje kontaktowe, można zrobić to internetowo, żeby nie stać w kolejce na granicy link tutaj.
 • Bośnia i Hercegowina (Neum) – możliwy przejazd z okazaniem paszportu ma być zniesiony 1 czerwca)

Pamiętaj wybierając się do Czarnogóry samochodem potrzebne są odpowiednie dokumenty i odpowiednie przygotowanie kierowcy. Więcej możesz przeczytać na naszym blogu w kategorii: samochód.

Czarnogóra otwiera granice 1 czerwca, ale nie dla Serbii

Dojazd z Polski został niestety wydłużony, bo na liście nie znalazła się Serbia czy Bośnia, przez które bardzo dużo osób dojeżdżało na Bałkany. Były to trasy nie dość, że popularne to i ekonomiczne, bo przejazd przez Chorwację jednak jest trochę droższy. Lista jest wciąż otwarta i sytuacja pewnie zmieni się już niedługo, bo Bośnia i Hercegowina oraz Serbia, otworzyła granice dla Czarnogóry. AKTUALIZACJA: Bośnia znalazła się na liście 28 maja. Polska z niej zniknęła.

Dla nas są to bardzo dobre wiadomości. Jest światełko w tunelu, że wszystko powoli wraca do normy. Teraz czekamy na ruch ze strony Polski, na otwarcie granic i zniesie obowiązkowej kwarantanny.

Źródło: Rządowa strona Czarnogóry

49 KOMENTARZE

 1. Ja tylko mam nadzieję, że wyjazdy wakacyjne nie przyniosą później zbyt wielu zachorowań. Informacja o tym, że Czarnogóra jest wolna od koronawirusa bardzo mnie ucieszyła, chociaż biorę pod uwagę, że wszędzie mogą być przypadki które nie zostały zdiagnozowane. Martwi mnie jednak to, że do tego pięknego kraju przyjedzie wielu turystów i to oni mogą przyczynić się do wielu zakażeń. W tym roku chciałam znów odwiedzić Bałkany, które tak kocham, jednak wole odpuścić. Ale wszystkim życzę udanego i bezpiecznego odpoczynku.

  • Witam:) Póki co można wjechać do Czarnogóry od 1.06, natomiast jest to otwarcie tylko na Państwa, które mają mniej zachorowań niż 25/100 000. Na chwilę obecną to warunki, które spełniają tylko kraje dobrze radzące sobie z epidemią. Także bez testów i kwarantanny, ale tylko dla wybranych z Europy. Zapraszamy i zachęcamy jak się Pani zdecyduje 🙂

 2. Osobiście wolę poczekać na przyszły rok. W obrcn j chwili jestem sceptycznie nastawiony. Trasa przez Chorwację nie dość że długa to w dodatku kosztowna. Dojazd z południa Polski przez Niemcy to nakładanie drogi ponad 600/700km

  • Panie Rafale,
   oczywiście każdy z nas podejmuje decyzję najlepszą dla siebie 🙂 Sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie, Czarnogóra już otwiera się na Bośnię, chwilowo zamyka na Polskę. Czekamy na otwarcie granic przez Polskę i zniesienia kwarantanny, bo to w sumie kluczowy element 🙂
   Pozdrawiamy !

 3. Sama zastanawiałam się nad tym czy wybrać się w tym roku samochodem na wakacje planowałam Czarnogórę po raz trzeci jednak po relacji męża który pracuje jako kierowca Tira, odechciało mi się kolejki na granicy Chorwackiej dla samochodów osobowych są na 40 samochodów przy których schodzi ponad 5-6 godzin, że to względu na procedury zbierania informacji od osób przekraczających granicę, na Polskich granicach też trzeba odstać swoje z czego zrobi się strasznie długa podróż która może potrwać … Chociaż ciągnie mnie do pięknej Czarnogóry to nie w tym roku

  • Pani Karolino 🙂
   Proszę się tak szybko nie zrażać 🙂 sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie! Już Chorwacja zniosła obowiązek pokazywania potwierdzonej rezerwacji, można dane kontaktowe zgłosić internetowo 🙂
   Pozdrawiamy serdecznie!

   • Co nie zmienia faktu że są duże kolejki na granicy, procedury muszą trwać na granicy. Nie będzie to wyglądało tak jak w zeszłym roku. Oczywiście nie zrażam się 🙂 Jestem rozsądną optymistką

    • Znajoma wczoraj jechała z Polski do Chorwacji przez Niemcy, Austrię i Słowenię – żadnych problemów na granicach i brak korków 🙂
     Wiadomo, korków nikt nie przeskoczy i nie ominie, ale jakoś nie zapowiada się na wielkie buuum w tym sezonie 🙂
     Pozdrawiamy serdecznie 🙂

 4. Ja planuję z rodziną od 15 sierpnia samolotem. Wszystko wcześniej wykupione i opłacone bilety. Mam nadzieję, że wyjazd dojdzie do skutku. Jestem dobrej myśli.

 5. A jak to wygląda jak się chce zabrać auto do Czarnogóry? Są jakieś przepisy ze po jakimś czasie trzeba je tam przerejestrować albo przekroczyć granice? Dzięki

  • Panie Igorze,
   żeby wjechać do Czarnogóry trzeba mieć zieloną kartę. Z tego co nam wiadomo – nie ma żadnego przepisu, że po jakimś czasie samochód trzeba przerejestrować. Znajomi jeżdżą na polskich tablicach już kilka lat… Wiemy, że przeglądu tutaj nie można zrobić.
   Pozdrawiamy 🙂

 6. Będzie ciekawie jeśli nawet odtwarza granicę dla Polski jednego dnia przy 25 na 100000 to w drugi dzień może być u nas wzrost i zamkną. Jeśli komuś się to przytrafi w trasie to współczuję.
  Niestety będzie loteria obecnie mamy 34 na 100000 więc sporo nam brakuje.
  Ps. Bardzo fajna stronka

  • Dziękujemy – staramy się wciąż rozbudowywać bloga 🙂
   Co do tych kryteriów, to raczej w drugą stronę wszystko zmierza – ciągle w Czarnogórze nieoficjalnie, mówi się o poluzowaniu tych wytycznych po 15 czerwca. W kwestii Serbii, też cuda wianki wychodzą 😀 wczoraj wymyślili nowy sposób liczenia tego współczynnika 😀
   Nastroje są raczej takie, że Czarnogóra chce się bardziej otworzyć. Tutaj, bardziej martwimy się o decyzje polskiego rządu…
   Pozdrawiamy serdecznie 🙂

 7. A ja jestem nie poprawnym optymistą i myślę że 20 czerwca pojadę jak co roku przez Czechy Słowację Węgry itd. Tęsknię za Boką Kotorską

 8. Dzień dobry !
  Co jaki czas aktualizowana jest lista państw ? Mamy zarezerwowane miejsca na 1 lot do Czarnogóry 2 lipca 🙂 Od dłuższego czasu marzymy o tej wyprawie a tu taka niepewność…
  pozdrawiam

  • Panie Robercie,
   lista jest aktualizowana raz w tygodniu. W piątek mają podawać nową listę i wtedy od poniedziałku wchodzi ona w życie. Proszę się nie martwić, nieoficjalne słuchy do nas docierają, że 15 czerwca Czarnogóra ma zluzować te obostrzenia 🙂
   Pozdrawiamy 🙂

 9. 15 czerwca minął a tu cisza w kwestii otwarcia granic. Szkoda bo do 25 czerwca musze potwierdzić rezerwacje 🙁
  Wiec raczej nie mam złudzeń a do tego jeszcze te ilości zachorowań w PL.

  • Rząd Czarnogóry i instytut zdrowia wydają aktualizację co piątek. Czekamy co pojawi się jutro. Czarnogóra nie jest w UE i strefie Schengen – UE wydała oświadczenie, że od 1 lipca chcą otworzyć granice na kraje Bałkańskie. W poniedziałek pojawiła się informacja, że chcą zmienić kryterium epidemiologiczne, więc czekamy cierpliwie na jutrzejsze oświadczenie.
   Pozdrawiam 🙂

 10. czy uaktualnia Pani na bieżąco informacje? bo już nie wiem gdzie szukać wiarygodnych informacji, na stronie MSZ tylko lakoniczna informacja, że w tym roku odradzają jakiekolwiek podróże
  pisze Pani ze od 15/06 maja znieść wszystkie zakazy w Czarnogórze – ale na ich stronie niestety bez zmian
  mamy samolot do Czarnogóry 28/07 i ciągle ta niepewność…to jest straszne

  • Pani Agnieszko,
   informacje podane w artykule są uaktualnione – jeżeli nic nowego się nie pojawia to nie mamy co dodać. Rząd Czarnogóry i instytut zdrowia wydają aktualizację co piątek. Czekamy co pojawi się jutro. Czarnogóra nie jest w UE i strefie Schengen – UE wydała oświadczenie, że od 1 lipca chcą otworzyć granice na kraje Bałkańskie. W poniedziałek pojawiła się informacja, że chcą zmienić kryterium epidemiologiczne, więc czekamy cierpliwie na jutrzejsze oświadczenie. DO 28 lipca jeszcze daleko, proszę się nie martwić 🙂
   Pozdrawiam 🙂

 11. No i marzenia trzeba odłożyć na przyszły rok. Zastanawiam się czy czekać na kolejny piątek czy to już nie mam sensu. Aktualnie w dzień w dzień przeszło 300 przypadków więc wątpię żeby spadło poniżej 25/100.000. Pani Natalio jak Pani myśli jest szansa żeby po 1 lipca rząd Czarnogóry całkowicie zniósł ograniczenia, jak podobno ma się cała Europa otworzyć ? Czy będą konsekwentni i tylko liczy się wskaźnik ?

  • Panie Andrzeju,
   w piątek na szybko podaliśmy informację, że Polacy mogą od jutro przyjeżdżać z negatywnym testem. Jak się okazuje, po głębszej analizie nowych kryteriów, to już Czarnogóra zmieniła zasady wpisywania do tych 3 grup. Już nie ma wzmianki o tym wskaźniku 25/100 tys. aktywnych zakażeń. Więc, jest bardzo duża szansa, że od 1 lipca jak UE otworzy granice, to Czarnogóra zniesie testy dla Polaków. Nowe zasady z piątku, umożliwiają subiektywną ocenę sytuacji epidemiologicznej w danym kraju – to zależy od kontroli, monitorowania i zasad walki z rozprzestrzenianiem się wirusa. Polska w tym kategoriach jest w dobrej sytuacji. Trzymamy kciuki i czekamy pełni pozytywnego nastawienia do przyszłego piątku.
   Pozdrawiamy serdecznie!

 12. Chyba zaryzykuje. Rezerwację przez Booking mogę odwołać do 25 ale zostawiam mimo potrącenia 50 % , mam nadzieje że do 9 lipca wszystko będzie już ok ( dwa kolejne piątki, dwa kolejne komunikaty ) . Apartament z którym koresponduje tez wspomina datę 1 lipca jako kluczową . Pozdrawiam

 13. a my jednak rezygnujemy, mamy rezerwacje na 28 lipca, ale sytuacja ciągle się zmienia, nie będziemy ryzykować, że nie wpuszczą któregoś członka rodziny na pokład samolotu
  albo że przywrócą obostrzenia jak w Chorwacji – sytuacja na Bałkanach nie jest za ciekawa obecnie, wprawdzie głównie w Serbii, ale kto mi zagwarantuje, że Serbowie nie będą spędzać tam wakacji

  • Pani Agnieszko,
   szkoda teraz rezygnować, do 28 lipca sporo czasu. Od 1 lipca UE ma otworzyć granice. Co do obostrzeń, to jest już chyba coś do czego trzeba przywyknąć, jak pojawiają się nowe zachorowania. Co do Serbów, są na czerwonej liście i w ogóle nie mówi się o tarciu z nimi granic.
   Pozdrawiam

  • Jeszcze prosimy o cierpliwość. Nastroje są takie i była już konferencja, że od 1 lipca jak tylko UE otworzy zewnętrzne granice, Czarnogóra w ramach wzajemnej współpracy też otworzy bez testów dla UE.

 14. Właśnie przeczytałem że rząd Czarnogóry przedłużył termin wjazdu z aktualnym testem dla Polaków do 5 lipca . Więc trzeba jednak odwołać urlop i zobaczyć Bałtyk.

  • Jeszcze prosimy o cierpliwość. Nastroje są takie i była konferencja, że od 1 lipca jak tylko UE otworzy zewnętrzne granice, Czarnogóra w ramach wzajemnej współpracy też otworzy bez testów dla UE.

 15. No i się doczekaliśmy. Wyjazd już za 5 dni. Mam tylko pytanie jak z innymi krajami po trasie . Czechy tylko przejazd, w Austrii planuje zatrzymać się z dzieciaki na Platerze i odwiedzić ZOO, na Słowenii nocleg.
  Czy ktoś się orientuje jak to teraz wygląda czy jest to możliwe ?

  • My orientujemy się, że tak powiem w sąsiadach 😀 Do Czarnogóry bez problemów można wjechać tylko od Chorwacji. Pozostałe kraje sąsiednie tylko jak się jechało tranzytem – nie można tam nocować.
   Pozdrawiam

 16. z tego co widzę na stronie czarnogórskiego instytutu zdrowia, od 6 lipca Polska została całkowicie wykreślona z listy, nie można wjechać nawet z negatywnym testem. Jest też informacja o kwarantannie, ale nie bardzo rozumiem dla kogo.

  • Pani Agnieszko,
   trzymamy rękę na pulsie – artykuł jest aktualizowany i jakby coś nowego się pojawił to od razu na blogu, Facebooku będziemy pisać.
   Instytut dodał listę – ale na samym szczycie napisane jest, że bez ograniczeń mogą wjeżdżać rezydenci krajów UE – czyli, też Polska.
   Dlatego Polski, oddzielni Pani na liście nie znalazła. Od 30 czerwca Czarnogóra otworzyła granice dla krajów UE, od 1 lipca UE otworzyła granice zewnętrzne m.in. dla Czarnogóry.
   Pozdrawiam 🙂

 17. Czy wiadomo coś aktualnie o problemach z powrotem do Polski. Pojawiają się informację o braku możliwości wjazdu do Węgier z Czarnogóry, pojawiają się informację odnośnie Austri i braku obsługi samolotów.
  Jest coś także o Czechach i Słowacji że zastanawiają się nad tym samym co Węgrzy.

  • Przykro mi, ale my sprawdzamy informacje związane z Czarnogórą – ciężko nam weryfikować i sprawdzać warunki wjazdów na każdej granicy. Jeżeli chodzi o te informacje, to najlepiej sprawdzać i kontaktować się z ambasadą. Z tego co widzieliśmy to tranzytem wszędzie przepuszczają, ale nie chcę wprowadzać w błąd. Pozdrawiam

 18. W związku z wprowadzeniem nowych wytycznych – stan epidemii proszę o informację czym może to grozić w najbliższych dniach. Czy jest opcja zamknięcia granic. Czy możecie sprawdzić w jaki sposób można wrócić do Polski? Czechy, Słowacja zamknięte, Węgry też. Sytuacja mocno się komplikuje dla będących tutaj samochodem Polaków.

 19. Super artykuł 😉 Wybieram się do Czarnogóry na urlop pod koniec czerwca 2021 r. Czy orientuję się Pani jak wygląda sytuacja odnośnie osób zaszczepionych w przypadku podróży samolotem z polski do podgoricy? Czytałam na stronie gov.pl, że do Czarnogóry nie trzeba robić testu wystarczy zaświadczenie o przyjęciu pełnej dawki szczepienia. Czy orientuje się Pani jak wygląda to w rzeczywistości ? Pozdrawiam, bardzo fajny pomysł na bloga 🙂

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj